THE Methode Start

Brettspiel

Ez a játékszabály minden fontos információt tartalmaz, amely a játékhoz szükséges!


A játékhoz állítsuk össze a játékfelületet!

Ügyeljünk a bábuk pontos helyzetére! 

A játékot 6 személy játszhatja.

Tartalom:

 • 1 db játéktábla
 • 6 db hangjegytábla
 • 6 db THE METHODE bábu
 • 684 db THE METHODE szókártya
 • 90 db THE METHODE hangjegy
 • THE METHODE KÉP – Papa Bremens történet
 • THE METHODE JÁTÉK kártya
 • 6 db THE METHODE Segítőlap (IGÉK, FŐNEVEK, MÚLTIDŐ, MELLÉKNEVEK, ELÖLJÁRÓSZAVAK, ZU+INFINITIV

Ajánlott:

THE METHODE 1 – 2 Tankönyv és Munkafüzet
THE METHODE 1-10 és 11-20 videócsomag
THE METHODE zu+Inf. videó
THE METHODE vonzatok videó

Előkészületek:
 1.  Az asztal közepére tesszük a játéktáblát.
 2. Minden játékos kiválaszt egy bábut magának, amit elhelyez a
  játéktábla közepén.
 3. A játékosok megbeszélhetik közösen, melyik pályát teljesítik
  először, vagyis minden játékos ugyanazzal a pályával kezd.
  Javaslat: Kezdetben azzal a pályával kezdeni, ahogyan meg
  vannak számozva a pályák!
 4. Minden játékos kap 15 db THE METHODE hangjegyet.
A játék menete:
 • A játékos akkor mehet tovább a következő mezőre, ha sikeresen
  megválaszolta az előző mező kérdését.
  Minden pályán 19 kérdés van, tehát 19×6=114! (Ha mindig 1-est
  dob 🙂 ) Értelemszerűen, ahányat dob, annyit lép előre!
  Ha nem tudja megválaszolni az adott kérdést, akkor az adott
  mezőn marad.
  Kérhet segítséget THE METHODE hangjegy “fizettséggel” egy
  másik játékostól, illetve hanganyag formájában a THE METHODE
  alapítójától: Palkó Mónikától.
 • Minden jól megválaszolt kérdésre egy THE METHODE szókártyát
  kap, amiből majd mondatot rakhat össze!
A játék vége:

Az a játékos fog nyerni,

aki

 1. mind a 6 pályát sikeresen teljesíti
 2. a legtöbb mondatot tudja összerakni
 3. a legtöbb hangjeggyel rendelkezik

A játékot különböző érdekes és vicces és zenei feladatok szinesítik.
A társasjáték 6 – 99 éves korig ajánlott! Az iskolába induló gyerekeknek
kifejezetten ajánlott az „együttjátszás“, hiszen beletanulnak a felnőttek
példájából a THE METHODE rendszerébe.

A THE METHODE START társasjáték limitált (20db) példányszámban
jelenik meg!

A játékhoz jó szórakozást kíván a THE METHODE


Tervezte: Monika Palko
Licence: THE METHODE Monika Palko

© 2021
Monika Palko
Tel.: +43 660 682 1359
https//www.themethode.at

Minden jog fenntartva! MADE in Österreich
Előállítja: EFO Nyomda

Diese Spielregeln enthalten alle wichtigen Informationen welche für das Spiel benötigt werden!


Bauen Sie die Spielfläche für das Spiel zusammen!

Achten Sie auf die genaue Position der Spielfiguren!

Das Spiel kann von 6 Personen gespielt werden.

Inhalt:

 • 1 Spielbrett
 • 6 Soundkarten
 • 6 THE METHODE Spielfiguren
 • 684 THE METHODE Wortkarten
 • 90 THE METHODE Notizen
 • THE METHODE Bild – Papa Bremens Geschichte
 • THE METHODE-SPIEL-Karte
 • 6 Stk. THE METHODE-Hilfeformular (VERBEN, NOMEN, PRÄTERIUM, ADJEKTIVE, PRÄPOSITIONEN, ZU + INFINITIV)

Empfohlen:

THE METHODE 1 – 2 Lehrbuch und Arbeitsbuch
THE METHODE 1-10 und 11-20 Videopakete
THE METHODE zu + Inf. Video
THE METHODE Implikationen Video

Vorbereitungen:
 1. Legen Sie das Spielbrett in die Mitte des Tisches.
 2. Jeder Spieler wählt eine Figur aus, und stellt sie in die Mitte des Spielbrettes.
 3. Die Spieler können gemeinsam besprechen, mit welchem Pfad sie beginnen werden. Das heißt, alle Spieler beginnen auf der gleichen Ebene. Vorschlag: Beginnen Sie zunächst mit dem von Ihnen festgelegten Pfad.
  Die Pfade sind nummeriert!
 4. Jeder Spieler erhält 15 THE METHODE-Noten.
Spielanleitung:
 • Der Spieler kann zum nächsten Feld vorrücken, wenn er die Frage erfolgreich beantwortet hat.
  Es gibt 19 Fragen auf jeder Ebene, also 19×6 = 114! (Wenn immer 1
  Würfe :)) Übrigens so viele Würfe, wie Sie vorwärts bewegen!
  Wenn Sie diese bestimmte Frage nicht beantworten können, dann diese bestimmte XYZ bleibt auf dem Feld.
  Sie können um Hilfe bei der METHODE-Musiknote „pay one“ bitten
  von einem anderen Spieler oder in Form von Audiomaterial THE METHODE von seinem Gründer: Mónika Palkó.
 • Für jede gut beantwortete Frage erhalten Sie eine THE METHODE-Wortkarte, aus dem Sie einen Satz zusammensetzen können!
Das Ende des Spiels:

Der Spieler, der gewinnt

welcher

 1. alle 6 Spuren erfolgreich absolviert hat
 2. die meisten Sätze zusammensetzen kann
 3. die meisten Stimmen hat

Das Spiel ist von verschiedenen interessanten, lustigen und musikalischen Aufgaben geprägt. Das Brettspiel wird für 6 bis 99 Jahre empfohlen! Für Kinder die zur Schule gehen, wird dingend empfohlen „Zusammen zu spielen“ , da Erwachsene vom Beispiel zum THE METHODE-System lernen.

Das THE METHODE START Brettspiel gibt es nur in einer limitierten Auflage (20 Stück) !

Die Methode wünscht Ihnen viel Spaß mit dem Spiel.


Entworfen von Monika Palko
Lizenz: THE METHODE Monika Palko

© 2021
Monika Palko
Tel.: +43 660 682 1359
https//www.themethode.at

Alle Rechte vorbehalten! MADE in Österreich
Produziert von: EFO Nyomda

Simply Amazing

Johann Beck
Happy Customer